EQUIP DOCENT

ENSENYAMENTS INICIALS DE FORMACIÓ BÀSICA

(VILA, MATINS)

(VILA, TARDES)

(CENTRE PENITENCIARI)

(SANT FERRAN, MATINS. SANT FRANCESC, TARDES)

(SANTA EULÀRIA, MATINS)

(SANTA EULÀRIA, TARDES)

ACOLLIDES LINGÜÍSTIQUES I CASTELLÀ PER A ESTRANGERS

EVA PÉREZ (VILA, MATINS)

(VILA I SANTA EULÀRIA, TARDES)

DOLORES TAMARGO (SANT FRANCESC ,MATINS I TARDES)

CATALÀ

ANNA TUR

ESPA (VILA, TARDES)

, ANGLÈS.

, CASTELLÀ.

, CATALÀ.

MARIÁN SUÁREZ, CIÈNCIES SOCIALS.

, CIÈNCIES NATURALS

MARISOL TORRES, CIÈNCIES NATURALS.

PEDRO SÁNCHEZ, MATEMÀTIQUES.

TOMEU PLANELLS, MATEMÀTIQUES.