EQUIP DIRECTIU

Director: Tomeu Planells. direccio@cepapitiuses.com

Cap d’estudis: Marisol Torres. capdestudis@cepapitiuses.com

Secretària: Eva Pérez. secretaria@cepapitiuses.com