PROGRAMACIÓ INFORMÀTICA

PROGRAMACIÓ INFORMÀTICA

L’objectiu d’aquest curs és tenir a l’abast suficients recursos per utilitzar-los quan sigui convenient i amb aquelles persones que ho necessitin. Cadascun del mòduls que es presenten a continuació s’hauran d’adaptar a les circumstàncies del grup-aula o de persones concretes.