Noves hores de tutoria de català (a partir del 22 d’abril)

Més informació en horari de secretaria. Dilluns, dimarts, dimecres i divendres d’11:15 a 12:30 h i dijous de 17 a 18:45 h