ACTIVITATS DEL CENTRE

COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA CAP A LES DONES

Us deixam algunes imatges de la commemoració d’aques Dia a l’escola