CEPA Pitiüses - L'escola de persones adultes d'Eivissa i Formentera

Novetats

5 de juny de 2013
Preparació per a l'accés a Cicles Formatius de Grau Superior   Informació general A la nostra escola oferim un curs de preparació per a la part general de la prova d'accés a Cicles Format...
15 de gener de 2014
Ensenyaments Inicials   Aquestos ensenyaments s'estructuren en tres diferents nivells:   NIVELL 1  Acollida: Aquest subnivell va adreçat a gent nouvinguda, alfabetitzada i no alfabetitzada, ...
15 de gener de 2014
Català   A la nostra escola oferim cursos dels següents nivells de llengua catalana segons el marc de referència europeo:   A2 L’alumne ha de comprendre frases i expressions utilitzades habitualm...
20 de gener de 2014
Textos argumentatius de Llengua Castellana del curs 2013/14 :   Texto argumentativo de Carmen Navarro: "Eurovegas y la justicia en el país de las maravillas"   Texto argumentativo de Ru...

Enllaços Neolector

http://www.cepapitiuses.com/images/libros.jpg

Facebook Escola

facebook cepa